Har Stig Larssom bara blivit ett nedkokat citat? i bokprogrammet Babel  spyr han ut tillspetsade aforismer på rad. Taktmixat  med gamla videoklipp, där han säger saker som:....."geniets tid är ute...." anno 1984.

Jag håller fortfarande Autisterna av Stig som en av mina största stilistiska förebilder i text. SÅ vill jag och "dåligtsmink "skriva.

Men Stig Larsson kanske inte finns längre.